Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Tự Động Hoá Lam Hùng Bách
Hotline hỗ trợ 0935.494.713
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

   

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Thông tin cơ bản của khách hàng (bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email) được thu thập chỉ dùng để liên lạc chăm sóc khách hàng.

   

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

  Chỉ dùng cho nội bộ công ty Lam Hùng Bách chăm sóc khách hàng

   

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

  Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

   

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin cá nhân

    82/33/3 Đường 138, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức

   

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Mọi yêu cầu chỉnh sửa, khách hàng gửi email về địa chỉ lhb.automation@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.

   

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng trong phạm vi chăm sóc khách hàng.

  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: